Join Asia’s Leading Architectural and Interior Design Competition!

Submit before 31 OCT 2024

Days
Hours
Minutes
Seconds
บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์ทั่วเอเชีย 19 ประเทศ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ AYDA Awards ซึ่งจัดการประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านหัวข้อการประกวดในทุกๆปี ​
การออกแบบเพื่อโลกที่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จได้โดยง่าย และบ่อยครั้งที่มักจะถูกโยกคลอนด้วยการเกิดขึ้น และมาถึงของเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป ในฐานะนักออกแบบ เราอาจจะไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ยิบย่อยที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารอบ ๆ ตัวเราได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นมาสักสิ่ง สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด ในพื้นที่ที่ถูกวางแผน และออกแบบมาแล้วอย่างดี​

ความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าด้วยชื่อของ AYDA ที่จะสร้างการเติบโต และมอบการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้เหล่านักออกแบบของวันนี้ เพื่อมุ่งสู่วันพรุ่งนี้อันสดใส และเพื่ออนาคตที่ดีกว่าวันนี้ธีมในปีนี้จึงว่าด้วย

“การรวมกันเป็นหนึ่ง จากแนวคิดวิถีจากท้องถิ่นสู่ระดับโลก”
“Converge : Glocal Design Solutions”

โดยที่พุ่งเป้าไปยังความรับผิดชอบของเหล่านักออกแบบ ที่กระตือรือร้นต่อเหตุการณ์ และความเปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้
ธีมการประกวดปี 2024

CONVERGE:
GLOCAL DESIGN
SOLUTIONS​

“รวมกันเป็นหนึ่ง แนวคิดวิถีท้องถิ่น-ระดับโลก สู่งานออกแบบเพื่อแก้ปัญหา”​

มุ่งหวังที่จะผลักดันนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้ค้นลึกลงไปในทั้งสองมุมมองของปัญหาอันมากมายในโลกนี้ผ่านสายตาอันเฉียบคม ทั้งมุมมองในจุดที่เล็กที่สุด และมุมมองที่ถอยออกมาสู่ภาพกว้าง เพื่อผสมผสานความเป็นไปเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นงานออกแบบพื้นที่ ที่นักออกแบบจะได้แสดงถึงความเป็นไปได้ และสิ่งที่ขาดหายไปให้เด่นชัด ผสานความคิดจากพื้นที่หนึ่ง พัฒนาด้านวัสดุและแนวทางแก้ปัญหา ยกระดับสู่ชิ้นงานในระดับโลก

สิ่งที่คุณต้องทำคือ สร้างสรรค์งานออกแบบที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยเป็นการออกแบบพื้นที่ ที่ตอบสนองการแก้ปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่น และขยายผลได้สู่ระดับโลก​

Asia Young Designer Award 2024/25
Theme Brief

What Does Convergence in Design mean to us as people?

อะไรคือ การรวมกันเป็นหนึ่ง ในการออกแบบอันเปี่ยมความหมายของเราทุกคน?

รวมกันเป็นหนึ่ง สู่จุดหมายร่วมกัน คือการบรรจบกันลากไปสู่ผลลัพธ์ หรือข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกัน AYDA ในปีนี้ต้องการที่จะช่วยก่อร่างให้กับอนาคตอันใกล้ ผ่านนักออกแบบที่มีความแตกต่างกันในที่มา วัฒนธรรม จนถึงความเชื่อ และศาสนา
ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อนำพาไปสู่ความเป็นไปได้ที่ดีที่สุด ในการวางรากฐานสู่ปัญหาสังคมที่เรากำลังเผชิญ
ร่วมกัน

การเข้าไปเป็นกลไกในการช่วยเหลือทุก ๆ คนไม่ว่าจะหนัก หรือเบาด้วยการน้อมรับสู่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ทุกๆคนจะต้องเปิดใจให้กว้าง และกระตือรือร้นที่จะขวนขายเข้าใจกระแส และความต้องการทั้งจากชุมชน และข้อความที่ถูกกล่าวถึงบนโลกใบนี้ เพื่อสร้างหลักวิธีการของตัวเองในการบอกเล่าแนวคิดอันท้าทายนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้
ไปสู่
ทุกพื้นที่ของสังคมให้กว้างขวางไปมากกว่าที่เคย 

Embracing our Similarities

น้อมรับความเหมือน

ยอมรับเรียนรู้แนวคิดในความเป็นมนุษย์ จากสิ่งอันเป็นพื้นฐาน และความคล้ายคลึงในความต่างของวัฒนธรรม ภาษา ชาติพันธุ์ และรากเหง้า​​

ความต้องการสุขภาวะคือบรรทัดฐานสากล และการออกแบบที่ดีนั้นจะสามารถช่วยเราบรรลุเป้าหมายนั้น สำหรับคนรุ่นต่อไป

Leverage on our Connectivity

ยกระดับความเชื่อมโยง

ไม่ว่ากายภาพของเราอาจะอยู่ห่างกัน แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากเหตุการณ์ระบาด covid-19 ก็ได้ทำให้เราใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมด้วยหลากวิธีการ​​

ความเชื่อมโยงที่เราร่วมแบ่งปันในวันนี้ทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้น ได้มองเห็นจุดแข็ง และความชำนาญที่มากขึ้น สร้างให้เกิดแนวทางในการออกแบบพื้นที่นั้นมีความเป็นไปได้ที่มากกว่าเดิม

Sharing ideas for maximised Convergence

แบ่งปันแนวคิดเพื่อผลักดันสู่การรวมกันเป็นหนึ่ง

การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นคือเป้าหมายหลักของ AYDA เพื่อให้นักออกแบบจากทั่วโลกนั้นได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน เพื่อคิดแก้ไขปัญหาในประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นผ่านพลังของงานออกแบบที่ดี​​

เมื่อปัญหาเดียวกันที่เราเผชิญนั้นต่างล้วนแทบไม่ต่างกันไม่ว่าจะที่ใดในโลกนี้ก็ตาม ดังนั้นเรามาช่วยแก้ปัญหาด้วยกันเถอะ อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ได้ผลอย่างงดงาม 

Scroll to Top