Join Asia’s Leading Architectural and Interior Design Competition!

Submit before 27 OCT 2023

Days
Hours
Minutes
Seconds

  บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์ทั่วเอเชีย 16 ประเทศ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards ซึ่งจัดการประกวดอย่างต่อเนื่อง 16 ปี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านหัวข้อการประกวดในทุกๆปี  

“CONVERGE” in Spatial Design การรวมกันเป็นหนึ่ง ในการออกแบบพื้นที่ เปิดรับการรวมกันเป็นหนึ่งในการออกแบบพื้นที่ การรวมกันเป็นหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการบรรจบกันของจุดหรือเส้น เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์หรือบทสรุปเดียวกัน โครงการประกวด AYDA อยากจะช่วยสร้างอนาคตที่นักออกแบบจากหลากหลายพื้นเพ วัฒนธรรมและถิ่นฐาน สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นรากฐานในการรังสรรค์วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต ในขณะเดียวกันนักออกแบบทุกคน ก็ต้องรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม วัฒนธรรม โดยการเอากระบวนความคิดวิธีการมองปัญหา นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยผนวกกับความเข้าใจ และการวิเคราะห์เข้าไปในงานออกแบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานเพื่อสร้าง Better life, Better living, Better solution ให้กับผู้คนในสังคม สอดคล้องกับโจทย์การแข่งขันในปีนี้ CONVERGE : CHAMPIONING PURPOSEFUL DESIGN

ธีมการประกวดปี 2023

" การรวมกันเป็นหนึ่งด้วยความมุ่งมั่น เพื่อประโยชน์อันสูงสุดผ่านงานออกแบบ "

หัวใจสำคัญของโจทย์ในปีนี้ การออกแบบที่มีจุดมุ่งหมายและรอบคอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ในขณะเดียวกันยังมอบโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปจนถึงความสะดวกสบาย ด้วยเหตุนี้ธีมการแข่งขันในปีนี้จึงเน้นไปที่ การออกแบบที่มุ่งตอบโจทย์สู่การใช้ชีวิตที่ดีกว่า

THEME CHALLENGE OF THE YEAR

Championing Purposeful Design

งานที่จะตอบโจทย์การแข่งขัน

ธีมของปีนี้สนับสนุนให้นักออกแบบสำรวจความเป็นไปได้ บวกกับความสนใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดนั้นก็คือการสร้างเครือข่ายที่จะส่งต่อความหวัง แก่ชุมชน และสร้างการรับรู้ถึงการพัฒนาไปของมนุษยชาติ

What Does Convergence in Design mean to us as people?

อะไรคือ การรวมกันเป็นหนึ่งในการออกแบบอันเปี่ยมความหมายของเราทุกคน?

รวมกันเป็นหนึ่ง สู่จุดหมายร่วมกัน คือการบรรจบกันลากไปสู่ผลลัพธ์ หรือข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกัน AYDA ในปีนี้ต้องการที่จะช่วยก่อร่างให้กับอนาคตอันใกล้ ผ่านนักออกแบบที่มีความแตกต่างกันในที่มา วัฒนธรรม จนถึงความเชื่อ และศาสนา ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อนำพาไปสู่ความเป็นไปได้ที่ดีที่สุด ในการวางรากฐานสู่ปัญหาสังคมที่เรากำลังเผชิญร่วมกัน

บทบาทของนักออกแบบในอนาคตอันใกล้ คือการก้าวไปสู่จุดหมายใหม่ที่ท้าทาย เผื่อผลลัพธ์ในการตระหนักถึงปัจจัยที่ยั่งยืน และเหมาะสมจากผลงาน และการเข้าไปเป็นกลไกในการช่วยเหลือทุก ๆ คนไม่ว่าจะหนัก หรือเบาด้วยการน้อมรับสู่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ทุกๆคนจะต้องเปิดใจให้กว้าง และกระตือรือร้นที่จะขวนขายเข้าใจกระแส และความต้องการทั้งจากชุมชน และข้อความที่ถูกกล่าวถึงบนโลกใบนี้ เพื่อสร้างหลักวิธีการของตัวเองในการบอกเล่าแนวคิดอันท้าทายนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ไปสู่ทุกพื้นที่ของสังคมให้กว้างขวางไปมากกว่าที่เคย 

Embracing our Similarities

น้อมรับความเหมือน

ยอมรับเรียนรู้แนวคิดในความเป็นมนุษย์ จากสิ่งอันเป็นพื้นฐาน และความคล้ายคลึงในความต่างของวัฒนธรรม ภาษา ชาติพันธุ์ และรากเหง้า

Leverage on our Connectivity

ยกระดับความเชื่อมโยง

ไม่ว่ากายภาพของเราอาจะอยู่ห่างกัน แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากเหตุการณ์ระบาด covid-19 ก็ได้ทำให้เราใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมด้วยหลากวิธีการ

Sharing ideas for maximised Convergence

แบ่งปันแนวคิดเพื่อผลักดันสู่
การรวมกันเป็นหนึ่ง

การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นคือเป้าหมายหลักของ AYDA เพื่อให้นักออกแบบจากทั่วโลกนั้นได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน เพื่อคิดแก้ไขปัญหาในประเด็นสังคม

Breaking Down the Big Idea for Your Design Brief

แตกความคิด สู่แนวทางที่ชัดเจน

Step 1

DEVELOPING YOUR DESIGN VOICE IN A WORLD OF NOISES

การพัฒนางานผ่านเสียงจากภายใน ในโลกอันอึกทึกและจอแจ
เราจะเรียนรู้ที่จะได้ยินเสียงจากภายในตัวเราได้อย่างไร ในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันจาก ที่ปรึกษา สังคมออนไลน์ และมุมมองต่อตัวเรารอบด้าน การสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่เราตั้งใจลงแรงและความคาดหวังในงานออกแบบของเราจากผู้อื่น

Step 2

FINDING A CAUSE WORTH FIGHTING FOR

หาเหตุผลที่ควรค่า แก่ความเพียรพยายาม

จงเลือกสิ่งที่คุณชอบ และหลงใหล เพื่อสร้างงานออกแบบที่นำพาปัญหาเหล่านั้นไปสู่ผลสำเร็จ

Step 3

EMBRACING THE POWER OF MEDIA FOR AMPLIFICATION

น้อมรับพลังแห่งการสื่อสารเพื่อขยายเสียงของคุณให้ก้องกังวาลไกล

การเป็นชาวโซเชี่ยลมีเดียนั้นทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และผลตอบลัพธ์จากเรื่องต่างๆได้โดยง่าย เราจึงอยากแนะนำให้คุณใช้เสียงเหล่านั้น เป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งแนวคิด รับฟังความคิดเห็นในโลกโซเชี่ยลเพื่อนำมาพัฒนางานออกแบบของคุณ

Submit before: 27 October 2023

Days
Hours
Minutes
Seconds
Scroll to Top