Play Video
element1

  บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์ทั่วเอเชีย 17 ประเทศ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards ซึ่งจัดการประกวดอย่างต่อเนื่อง 15 ปี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านหัวข้อการประกวดในทุกๆปี  

“CONVERGE” in Spatial Design การรวมกันเป็นหนึ่ง ในการออกแบบพื้นที่ เปิดรับการรวมกันเป็นหนึ่งในการออกแบบพื้นที่ การรวมกันเป็นหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการบรรจบกันของจุดหรือเส้น เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์หรือบทสรุปเดียวกัน โครงการประกวด AYDA อยากจะช่วยสร้างอนาคตที่นักออกแบบจากหลากหลายพื้นเพ วัฒนธรรมและถิ่นฐาน สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นรากฐานในการรังสรรค์วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต ในขณะเดียวกันนักออกแบบทุกคน ก็ต้องรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม วัฒนธรรม โดยการเอากระบวนความคิดวิธีการมองปัญหา นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยผนวกกับความเข้าใจ และการวิเคราะห์เข้าไปในงานออกแบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานเพื่อสร้าง Better life, Better living, Better solution ให้กับผู้คนในสังคม สอดคล้องกับโจทย์การแข่งขันในปีนี้ CONVERGE : PUSHING THE RESET BUTTON

THEME CHALLENGE OF THE YEAR

PUSHING THE RESET BUTTON

ธีมการประกวดปี 2022

คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบและประโยชน์ของมันที่มีต่อผู้ใช้ การรวมกันเป็นหนึ่ง: กดปุ่มเริ่มต้นใหม่ คือการผสมผสานหลากหลายด้านของชีวิต และทำให้มันมีชีวิตชีวาผ่านผลงานการออกแบบของคุณ

เราจะออกแบบอนาคต เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร? ในช่วงวิกฤติโรคระบาด ธรรมชาติได้ห่างหายจากการถูกทำลายจากน้ำมือมนุษย์จนสามารถฟื้นฟูสภาพของตัวเองได้

การออกแบบที่ดี จะสามารถส่งเสริมความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างไร?

งานที่จะตอบโจทย์การแข่งขันในปีนี้นั้น

จะต้องโชว์แนวคิดที่สดใหม่ ตามกระแสเทรนโลก ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกๆด้าน รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างสังคมเมืองและธรรมชาติอย่างชาญฉลาด

ความจำเป็นในการฟื้นฟู
กดปุ่มเริ่มต้นใหม่

วิกฤติโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญ ที่จะต้องอยู่รอดโดยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น จากการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างจำกัดเหตุจากไวรัสและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้เราต้องหันมาใส่ใจตนเองและฟื้นฟูความเป็นอยู่มากกว่าอดีตที่ผ่านมา หัวข้อในการแข่งขันปีนี้ CONVERGE :Pushing the Reset Button

การรวมตัวเป็นหนึ่ง: กดปุ่มเริ่มต้นใหม่ จะเกี่ยวกับการให้มนุษย์เข้าใจถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูรักษาเยียวยาธรรมชาติ

ประเด็นสำคัญในการตั้งคำถามในการออกแบบ:

1.การมีพื้นที่ส่วนตัวหมายถึงอะไร? และมีความหมายอย่างไรในมุมมองของแต่ละคน?

2.เมื่อพูดถึงการฟื้นฟูและพื้นที่ส่วนตัว สถาปนิกและนักออกแบบจะตอบโจทย์และหาสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลในชุมชนใหญ่ได้อย่างไร?

3.การฟื้นฟูสภาพนั้นหมายถึงการทำให้ธรรมชาติมีความเขียวขจีเสมอไปหรือไม่ หรือการใช้สีจะมีอิทธิพลต่อการรักษาบำบัดฟื้นฟูเพื่อสร้างความผ่อนคลายได้?

4.ถ้าการฟื้นฟูหมายถึงการรวมกันระหว่างองค์ประกอบของธรรมชาติแล้ว เราจะสามารถนำมันมาประยุกต์ใช้กับเมือง หรือชุมชนขนาดใหญ่ได้อย่างไร?

Submit before: 31 October 2022

Days
Hours
Minutes
Seconds
Scroll to Top